سلام امروز يکشنبه ست و کارتم داره تموم می شه .وای که کادو خريدن برای آدمی که ندونی از چی خوشش مياد چه قدر سخته.اميد بچه ی خواهر منه که امسال دانشگاه قبول شده و من هم امروز رفتم تجريش تا براش چيزی بخرم از قيمت ها که بگذريم اعصابم داغون شده بود که براش چی بخرم مخصوصا منم در اين زمينه شديدا دچار وسواس می شم به هر حال براش يک تابلوی قشنگ البته هنوز از نظر خودم براش خريدم جنس تابلو از فرفوژه ست و نقش برجسته که روش يک ماهی داره تو اب شنا می کنه به هر حال خوشگله کاش می شد اينجا عکسش رو بزارم تا شما هم نظرتون رو بگيد خوب من بايد برم الانه که تموم بشه البته يک چيزی هم بگم اگه من دوست دختر اميد بودم بهتر می تونستم براش کادو بخرم و صد در صد اون هم خوشش ميومد.فعلا خدافظ تا ببينم کی دوباره دست و دلواز می شم تا يک کارت بگيرم همتون و دوست دارم خيلی زياد.بای