ديشب شب فوق العاده يي براي من بود.توي كاخ گلستان كنسرت يك گروه اتريشي به اسم يو نيكورن بود و من و شهريار هم رفتيم.كارشون خيلي خوب بود و لذت بخش.آهنگ هاي مذهبي كليسايي رو اجرا كردند كه درباره ي مسيح و بيشتر حضرت مريم بود.دو نفر خواننده داشت و پنج نفر هم ساز مي زدند.ساز هاي قشنگي بود از جمله:ريكاردو،فيدل،هارپ و در نهايت پركاپشن كه هم خود ساز و هم آدمي كه مي زدش به اسم مايكل خيلي عالي بودند البته اين رو به خاطر لبخندي كه هراز گاهي به من مي زد نمي گم ها!جدي خيلي شكل مسيح بود.
واقعا ادم احساس مي كرد وارد دنياي معنويت شده ناخود آگاه به يادراز خلقت افتادم و رويش يك گل و خارج شدن روح از بدن و دخترك رويايي ذهنم:
دخترك رويايي سفيد پوش
آن جا
روي سن
كنار صندلي ها
در جنگ سر انگشتان و چنگ مي تازد.
undefined