سلام من اومدم خيلی سعی کردم ديگه به اينجا فکر نکنم اما نمی تونم بعضی روز ها بعضی چيز ها انقدر تو دل آدم تلنبار ميشه که آدم حتماباید بنويسه.برای نوشتن هم چه جايی از اينجا بهتر؟من آدم بی معرفتی نيستم و حتما توی وبلاگهای دوستانم ميام و سر می زنم اما يکم احتياج به فرصت دارم پس باز هم سلامی چو بوی خوش آشنايی.