سلام دوستان. من امتحان دارم و خيلي سرم شلوغه ...و راستش شايد دفعات آخري باشه كه تو وبلاگ مي نويسم و وهرچند برام سخته ولي ....خيلي بهش عادت كردم وبلاگم و مي گم و خيلي هم سعي كردم نگهش دارم ولي مثل اين كه نمي شه راستش تنها علتي كه رفتن من داره ...اصلا چه اهميتي داره كه من دارم مي رم حالا تازه بخوام دليل هم بگم اين همه وبلاگ كه تازه از منم بيشتر حرف هاي نگفته ي قشنگ دارند به هر حال هنوز هم دودلم ولي بيشتر تمايلم به رفتنه .
كتاب جديد شهريار به اسم بچه ها دلم برايتان تنگ مي شود چاپ شده من همراه كتاب باهاتون خداحافظي مي كنم يعني اول كتاب رو كه به صورت منظومه و زياد طولاني نيست براتون مي نويسم و همراه كتاب من هم مي رم به هر حال روز ها و شب هاي خوبي بود از همتون ممون كه من و تو اين مدت تنها نگذاشتيد.يا حق...