سلام من اين قدر سرم شلوغه که نگو ترم آخره و من تصميم گرفتم اين ترم آخری معدلم بيشتر از هميشه باشه البته اين دوره از امتحان آخرين دوره نيست چون من درس خوندن رو دوست دارم فکر کنم اگه خدا بخواد و بشه ادامه بدم.
راستی من و شهريار تصميم گرفتيم حدود يک سال ديگه اگه بازم خدا بخواد و بشه بريم سفر دور اروپا البته بعد از اين که يک سری به يکی از بانک ها زديم البته شوخی کردم می خوايم با دوچرخه بريم .روزی که شهريار همچين چيزی رو مطرح کرد انتظار داشت من بهش بخندم اما من نه تنها نخنديدم بلکه خيلی هم جدی گرفتم و تازه هی هم دارم شهريار رو تشويق می کنم که بره ببينه چه جوری بايد اقدام کنيم.
به نظر من ما ايرانی ها يا حداقل من و شهريار چيزی نداريم که از دست بديم و تازه مگه معلومه ما چه قدر عمر می کنيم و يا اين که تا آخر عمرمون حتا اگه زياد باشه بتونيم چند تا کشور رو ببينيم؟
نمی دونم به هر حال من اين مساله رو خيلی جدی گرفتم و خيلی بهش فکر می کنم .
اهل ريسک کردن هم هستيم هم من هم شهريار البته با در نظر گرفتن همه ی شرايط.
خلاصه اگه نظری پيشنهادی کمک فکری داشتين خبرم کنيد منتظرم اگر هم دوست داشتيد بيايد با هم بريم .
به هر حال خدا رو چه ديدی شايد ما تونستيم بريم.