سلام امروز يا بهتر بگم امشب از ساعت ۷ تا ۹ خيلی خوش گذشت بارون قشنگی اومد و من و شهريار از پونک تا آرياشهر پياده رفتيم پادرد گرفتم اما خيلی خوب بود دلتنگی غروب جمعه به کلی از بين رفت.
اميدوارم هميشه پر نشاط باشيد و لب هايتان پر از خنده...