سلام
سال نو مبارک اميدوارم تعطيلات طولانی به همتون خوش گذشته باشه به من هی ...بد نبود
اما حالا اين قدر تنبل شدم که نگو برای دانشگاه رفتن البته.
خب ممنون از اين که من نبودم به يادم بوديد و اومديد بهم سر زديد امروز که اومدم با ديدن پيام هاتون خيلی خوشحال شدم اما حيف شما اومديد عيد ديدنی ولی من يکم تنبل بودم.
دلم برای همتون تنگ شده بود.