سلام
يك سلام از ته دلم مي فرستم براتون اميدوارم خوب باشيد و من رو فراموش نكرده باشيد هر چند ممكنه بگيد :
ما كه اين همه دوستاي مختلف داريم(منحصرا ويلاگ)حالا اگه يكي هم نباشه چي مي شه؟البته شايد هم من و يادتون باشه من هنوز پيام هاي شما رو نديدم ولي به هر حال پره وبلاگ هاي رنگارنگ و قشنگ تر از اين جا كه تازه همشون خيلي بهتر از من حرف مي زنن.
نمي دونم دلتون مي خواد بدونيد من كجا بودم يا نه؟
ولي خوب مي نويسم چون به اين اعتقاد دارم كه دل به دل راه داره و اگه من شما رو فراموش نكردم و دلم براي همتون تنگ شده حتما براي شما هم همين طور بوده.
اي كاش مي تونستم صدام و بگذارم توي ووبلاگم تا دليل نبودنم روشن مي شد صداي گرفته يي كه نشاني از سرماخوردگي نمي دونم افغاني يا كجايي داره ولي به هر حال هرچي كه بود و هست خيلي سخت بود و حسابي من و انداخت .
حالا جالبه با اين كه صدام گرفته و تمام (دال)ها رو (ب) تلفظ مي كنم شهريار مي گه:چه قدر صدات از پشت تلفن جذاب و گيرا شده ..
امروز صبح يك مزاحم تلفني زنگ زد كه من فكر كردم حتما با شنيدن صداي من مي ترسه اما جالبه كه اون هم دوباره زنگ زد.شانس كه نداريم تو حالت عادي كسي بهمون بگه صدات قشنگه حالا تازه الان كه تازه تازه بعد از چند روز صدام در اومده بايد بهم اين حرف رو بزنن.
خب خوشحالم كه دوباره اومدم پيشتون .بازهم اميدوارم من رو يادتون نرفته باشه و...