سلام دوستان
من اين چند روزه اين قدر سرم شلوغ بود و در گير كارهاي مختلف بودم كه نتونستم بيام.
اميدوارم من رو فراموش نكرده باشيد.تو اين تعطيلات بين ترم مي خوام تمام كارهاي عقب افتاده رو انجام بدم
حالا فكر كنيد آدم تو اين همه كار مريض هم بشه!
مي دونيد 24 بهمن تولدم بود تا چند روز قبل از تولدم خيلي غمگين بودم فكر مي كردم همه روز تولدم رو يادشون رفته اما شب تولدم همه يادشون بود و خيلي بهم خوش گذشت چون همه دور هم بوديم اما باز هم مثل هميشه جاي پدرم خيلي خالي بود يادم مي اد تا همين آخري ها كه هنوز از پيش ما نرفته بود شب تولدم رو هيچ وقت فراموش نمي كرد و هميشه با يك كيك رولتي به خونه ميومد و هيچوقت اون روزهاي بچگي رو فراموش نمي كنم چون روز تولد برام خيلي با شكوه تر از حالا بود و هنوز هم مزه ي كيك رولتي هاي بچگي تو دهنم مونده ...
راستي شب تولدم خيلي برف اومد كه خوشحاليم رو تشديد كرد...
راستي شاعر گلنار هم يك هديه ي خوب برام خريد :
يك كيك رولتي با يك شاخه گل سرخ و ...
راستی می خوام از دو دوستی که تو صفحشون بهم لينک دادن تشکر کنم چون من اين جوری لينک کردن رو بلدم پس جواب محبتشون رو اين جوری می دم پس اگه خواستيد بريد سراغشون رو اسمشون کلیک کنید.
یک دوست به اسم اقا توحيدو دوست ديگه با اسمچی شد؟