سلام دوستان خوب من برگشتم و از دعای شما دوستان خوب خيلی بهم خوش گذشت نمی دونم گوله برف های من رو گرفتيد يا نه؟
راستش من برخلاف اين که گفتم لباس زياد می پوشم اما نپوشيدم به همدان هم که رسيديم خشک خشک بود نه خبری از برف بود نه از سرما اما وقتی شب خوابيديم و صبح بلند شديم در عرض چند ساعت حدود ۴۰ سانتی برف اومد که خيلی خوشحالمون کرد و يک آدم برفی قشنگ هم درست کرديم که بر خلاف آدم برفی های ديگه حالت نيمرخ داشت و آناتومی مجسمه سازی توش رعايت شده بود!
اما این چشم حسود رو بگم الهی چی بشه چون فردا ی اون روز آدم برفی قشنگمون رو تبدیل به چند تکه کرده بود. به هر حال امید وارم آمرزیده بشه...
منتظرم که بازهم به من سر بزنید سوغاتی هم به غیر از سرما و همون گوله برف نتونستم چیز دیگه یی بیارم.