سلام
اميدوارم هميشه خوب باشيد
شاد و با روحيه
از اين هوا لذت ببريد و به چيزهاي بد فكر نكنيد.
من امروز مي رم به شهر برف و سرما يعني همدان با اتوبوس بلبل(به قول يك نفر)اين قدر مي خوام لباس بپوشم كه سردم نشه آخه من هميشه ي خدا سردمه.
من نمي رم كه نيام چون به وبلاگم خيلي عادت كردم و تركش نمي كنم و از اون بيشتر شما دوستاي خوب كه با اين كه نديدمتون همتون و دوست دارم .
من زياد از وبلاگم و چيزها يي كه توش مي نويسم زياد راضي نيستم اما اميد وارم بهتر بشه. چون من آدم سرسختي هستم پس ادامه مي دم.مي دونيد تو زندگيم زياد زمين خوردم(بد جوري!)اما مقاومتم بيشتر از اوني بوده كه فكر مي كردم بنابراين پاشدم.با اين كه هنوز هم خراشهايي از زمين خوردن هاي متعدد در وجودم مونده اما من بهشون عادت كردم حتا به زمين خوردن ها هم عادت كردم پس ادامه مي دم و آرزو مي كنم شما هم در هر صورتي ادامه بديد.
خب ديگه خداحافظ دعا كنيد تا بهم خوش بگذره.
يك گلوله برف از اون جا پرت مي كنم براي همتون تا آدم برفي بشيد!