سلام اميدوارم شما هم مثل من امروز آخرين امتحانتون رو داده باشيد و اين تب امتحان كه توي اكثر وبلاگ ها هم سرايت كرده فرو نشسته باشه.حالا با خيال راحت توي اين چند روز تعطيلات كارهاي زيادي دارم كه بكنم راستش دو سه تا طرح داستاني ريختم كه مي خوام روش فكر كنم شايد يك چيزي از آ ب در بياد يك كار ديگه هم ديدن چند تا فيلم خوبه:
آخرين وسوسه ي مسيح، بعداز ظهر سگي، سوته دلان،ذهن زيبا،پدر خوانده ي 2
فقط دعا كنيد وقت ديدنشون رو داشته باشم چون بعد از اين همه امتحان هاي سخت و دشوار احتياج به يك آرامش روحي رواني دارم راستي مسافرت هم قراره بريم يك جايي كه كلي برف داشته باشه: همدان
حتما براتون سوغاتي ميارم فقط سفارش بديد به روي چشم از كماج خوشمزه ش گرفته تا انگشت پيچ ومهم تر و قشنگ تر از همه سراميكش.
منتظرم تا سفارشاتون رو ببينم.تا هنوز نرفتيم بگيد...